องค์ความรู้

สอน.1 / เค 76-4
สอน.2 / เค 84-69
สอน.3 / เค 84-200
สอน.4 / เค 88-65
สอน.5 / เค 88-87
สอน.6 / เค 88-92
สอน.7 / เค 90-54
สอน.8 / เค 90-77
สอน.9 / เค 92-60
สอน.10 / เค 92-80
สอน.11 / เค 92-213
สอน.12 / แอลเค 92-11
สอน.13 / แอลเค 92-14
สอน.14 / แอลเค 92-17
สอน.15 / เค 93-219
สอน.16 / เค 93-347
สอน.17 / เค 95-161
สอน.18 / เค 95-283
สอน.19 / เค 95-84
สอน.20 / แอลเค 95-118
สอน.21 / แอลเค 95-124
สอน.22 / แอลเค 95-127
สอน.23 / เค 97-27
สอน.24 / เค 97-29
อู่ทอง 1 / อู่ทอง 1
อู่ทอง 2 / อู่ทอง 2
อู่ทอง 3 / อู่ทอง 3
อู่ทอง 4 / อู่ทอง 4
อูทอง5 / อูทอง 5
อู่ทอง 6 / อู่ทอง 6
กำแพงแสน 94-13 / กำแพงแสน 94-13
มก.50 / มก.50
คิว 130 / คิว 130
ซีโอ 62175 / ซีโอ 62175
ซีโอ 1148 / ซีโอ 1148
94-2-483 / 94-2-483
95-2-156 / 95-2-156
กลิ่นสับปะรด
กอตะไคร้
กาบใบจุดสีแดง
กาบใบเน่าแดง
โคนเน่า
ตอแคระแกรน
เน่าคออ้อย (แบคทีรีโอซีส)
เน่าแดง
ใบขาว
ใบขีด
ใบขีดแดงหรือยอดเน่า
ใบขีดสีน้ำตาล
ใบจุดแผลใหญ่
ใบจุดรูปตา
ใบจุดวงแหวน
ใบจุดสีน้ำตาล
ใบจุดสีเหลือง
ใบด่าง
ใบด่างขีดเหลือง
ใบลวก
ฟิจิ
ยอดเน่า
ยอดบิดหรือพกกระบอง
รากกาบใบและโคนต้นเน่า
รากเน่า
ราน้ำค้าง
ราสนิม
ลำต้นเน่า
ลำต้นเน่าแดงและเส้นใบแดง
ลำต้นแห้ง
แส้ดำ
เหี่ยว
เหี่ยวเน่า
เหี่ยวเน่าแดง
ขาดคลอรีน
เส้นใบสีแดง
ขาดแคลเซียม
ขาดซัลเฟอร์
ขาดซิลิคอน
ขาดทองแดง
ขาดไนโตรเจน
ขาดโบรอน
ขาดโพแทสเซียม
ขาดฟอสฟอรัส
ขาดแมกนีเซียม
ขาดแมงกานีส
ขาดโมลิบตินัม
ขาดสังกะสี
ขาดเหล็ก
จิ้งหรีดทองดำ
ด้วงกว่าง
ด้วงกุหลาบ
ด้วงงวงอ้อย
ด้วงหนวดยาวอ้อย
ตั๊กแตนปาทังก้า
ตั๊กแตนผี
ตั๊กแตนไมเกรทอเรีย
ตั๊กแตนโลกัสต้า
ตั๊กแตนไฮโรไกลฟัส หรือตั๊กแตนข้าว
ปลวก
เพลี้ยกระโดดดำ
เพลี้ยกระโดดไพริลล่า
เพลี้ยไก่แจ้อ้อย
เพลี้ยจั๊กจั่นแดง
เพลี้ยจั๊กจั่นหัวเหลือง
เพลี้ยจั๊กจั่นอ้อยสีน้ำตาล
เพลี้ยแป้งสีชมพู
เพลี้ยหอยอ้อย
เพลี้ยอ่อนสำลี
เพลี้ยอ่อนอ้อย
มวนอ้อย
แมลงดำหนามอ้อย
แมลงนูนหลวง
แมลงหวี่ขาวอ้อย
ไรอ้อยใยสีขาว
ไรอ้อยสีแดงหรือไรข้าวฟ่าง
หนอนกอลายจุดใหญ่
หนอนกอลายเล็ก (ลายจุดเล็ก)
หนอนกอลายใหญ่
หนอนกอสีขาว
หนอนกอสีชมพู
หนอนกัดโคนหน่ออ้อย
หนอนเจาะยอดอ้อยผีเสื้อสีขาวขนสีชมพู
หนอนเจาะยอดอ้อยผีเสื้อสีขาวขนสีน้ำตาล
หนอนเจาะยอดอ้อยลายจุด
หนอนบุ้ง
หนอนสีครีม
หนอนเจาะลำต้น
ขาดกำมะถัน
คลอรีนเป็นพิษ
โซเดียมเป็นพิษ
โบรอนเป็นพิษ
อลูมิเนียมเป็นพิษ
หนู
ไส้เดือนฝอย